Choose language

Älykkäästi optimoitua työvuoro­suunnittelua

Solveon_hero_1980 x 1080 Solveon_hero_1980 x 1080

Optimointi on sananmukaisesti parhaimman mahdollisen ratkaisun löytämistä

Työvuorosuunnittelussa voit älykkään optimoinnin avulla luoda tasapuoliset ja työhyvinvointia tukevat työvuorolistat ja pidät huolen siitä, että oikea osaaminen on valjastettu oikeaan paikkaan.

Rakenna paremmat työvuorolistat optimoimalla

 

Sijoita oikea osaaminen oikeaan paikkaan 

 
Optimointia hyödyntävä järjestelmä auttaa suunnittelemaan vuorolistat niin, että osaava tekijä sijoittuu optimaalisesti työn tarpeen mukaan oikeaan vuoroon. Näin jokaisessa vuorossa on aina sekä riittävästi henkilöitä että oikeanlaista osaamista.
 
Työkalumme huomioi automaattisesti mm. työntekijän osaamistason ja käyttää tätä tietoa työvuorojen suunnittelussa. Jos siis vuoroon tarvitaan henkilöitä, joilla pitää olla tietty osaaminen tai koulutus, varmistaa järjestelmä, että näin myös tapahtuu. Se kertoo myös suunnittelijalle tai esihenkilölle, mikäli vuorossa ei ole tarpeeksi vaadittavaa osaamista. 
 
 

Maksimoi työtyytyväisyys

 
 
Optimointi auttaa laatimaan työvuorolistat tehokkaasti ja tasapuolisesti. Osaamistarpeiden lisäksi järjestelmä huomioi työntekijöiden vuoro- ja poissaolotoiveet sekä huolehtii siitä, että työntekijälle jää riittävästi aikaa palautua. Optimointi huomioi lisäksi Työterveyslaitoksen liikennevalomallin mukaisen työaikaeronomian ja pyrkii näin ehkäisemään työn kuormittuneisuutta.
 
Optimoinnin lopputuloksena jaksot on suunniteltu mahdollisimman työntekijä- ja työnantajaystävällisesti, työn tai palvelun tarve ja osaaminen huomioiden.
 

Vapauta aikaa muillekin töille

 
Optimoinnin käyttöönottovaiheessa huomioidaan mm. eri työehtosopimuksista, paikallisista sopimuksista ja työaikalaista tulevat vaatimukset. 
 
Työvuorolistan optimoimalla järjestelmä hakee automaattisesti parhaan mahdollisen lopputuleman huomioimalla siihen jo käyttöönoton yhteydessä kuvatut (optimointia ohjaavat) arvot. Optimoinnilla vapautat aikaa muille töille, sillä ohjelma tekee parhaimmillaan jopa 80%:sti valmiin listan. Sinun tehtäväksesi jää enää listan tarkistus ja mahdolliset tarvittavat viilaukset. 
 
 

Tehosta toimintaa

 
Älykäs optimointi on parhaiten hyödyksi erityisesti vuorotyötä tekevissä ja henkilöstövaltaisissa organisaatioissa. 
 
Optimoinnin avulla voidaan
 
  • ennakoida paremmin tulevaisuuden työvoimatarpeita
  • vähentää henkilöstön jatkuvaa yli- tai aliresursointia
  • vähentää työvuorosuunnittelun haasteellisuudesta johtuvaa tehottomuutta
  • parantaa päivittäisten töiden järjestelyä ja kontrollointia
  • hyödyntää paremmin TES‐tulkintoja
 

Näin älykäs optimointi toimii käytännössä

 
Kun optimointia ryhdytään käyttöönottamaan, varsinaista järjestelmän toiminnallisuutta ja käyttöä on loppujen lopuksi huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi muutosjohtamista, viestintää ja uuden tavan jalkauttamista. Karkeasti arvioiden suhdeluku voi olla jopa 80/20.
 
Siksi optimointi toimii tilanteissa, joissa
 
  • kerralla suunnitellaan isoja kokonaisuuksia
  • työn tarve ja sitä myötä työntekijöiden tarve vaihtelee merkittävästi vuorojen, päivien sekä listojen välillä.
  • henkilöiden sijoituksia ohjaa osaaminen: eri vuoroissa tarvitaan erilaista osaamista.
  • vuorojen pituudet vaihtelevat.
  • työvuorosuunnittelu halutaan keskittää
 
Lue lisää: