Choose language

Asiakastarina

Tiiman ansiosta ISKUn työajan­seuranta on superhelppoa

Tiima toi ISKUn työajanseurantaan siihen kaivattua helppoutta ja lisätoimintoja. Lisäksi pääkäyttäjät ilahtuivat siitä, miten kivutonta Tiiman käyttöönottoprojekti oli.

Isku_Center_1200x800 Isku_Center_1200x800

Ei liene liioittelua sanoa, että kaikki suomalaiset tuntevat huonekaluvalmistaja ISKUn. Tämä suomalainen perheyritys on toiminut alalla kohta 100 vuotta ja yrityksessä työskentelee yli 600 henkilöä. Harvempi kuitenkaan tietää, että ISKU käyttää työajanseurannassaan Tiimaa.

isku_since_logo_black_RGB

 

Tiima tarjosi selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä

Elina Niinipuu toimii ISKUssa HR Business Partnerina ja hänen vastuullaan ovat monenlaiset henkilöstöön liittyvät asiat. Niinipuu oli omassa roolissaan mukana valitsemassa Tiimaa ja hänellä oli merkittävä rooli järjestelmän käyttöönotossa syksyllä 2023.

- Olen yksi Tiiman pääkäyttäjistä ja välitän siitä aineistoa tilitoimistolle. Kun Tiimaa otettiin käyttöön, olin palkkojen yhteyshenkilönä ja siksi olin mukana myös Tiima-projektissa.

 

Niinipuu kertoo, että sysäys Tiimaan vaihtamiselle oli se, että edellisen työajanseurantajärjestelmän tuki päättyi. Tämän takia ISKUssa lähdettiin pohtimaan, mikä järjestelmä otetaan vanhan tilalle. 

Muutoksen yhteydessä haluttiin satsata erityisesti niihin ominaisuuksiin, jotka vanhassa järjestelmässä koettiin kankeiksi tai joita siinä ei ollut ollenkaan. Uudesta järjestelmästä haettiin selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Lisäksi siinä piti olla mahdollista seurata ja hallinnoida poissaoloja ja lomia. 

Vertailua tehtiin useamman vaihtoehdon välillä, ja voiton veti Tiima. 

- Päädyimme Tiimaan, koska se oli selkeä ja yksinkertainen käyttää, Niinipuu kertoo. 

- Meillä ei ollut mitään kovin monimutkaisia vaatimuksia, vaan lähinnä sisään- ja ulosleimaus. Tiima tuntui siihen parhaimmalta vaihtoehdolta. Lisäksi sitä voi käyttää sekä puhelimessa että selaimessa. 

Niinipuun mukaan Tiiman valinta oli myös kustannuskysymys. 

- Monissa muissa järjestelmissä oli ominaisuuksia, joille meillä ei ollut käyttöä. Olisimme joutuneet maksamaan turhasta. Tiima oli edullinen vaihtoehto. 

Elina_Niinipuu_Grey_1200x1200
Päädyimme Tiimaan, koska se oli selkeä ja yksinkertainen käyttää.

Elina Niinipuu

HR Business Partner, ISKU

Tiiman käyttöönotto oli yllättävän kivuton

Tiiman käyttöönottoprojekti polkaistiin käyntiin syksyllä 2023. Visma Aquilan Customer Success Manager Kirsi Nurmi kertoo käyttöönotosta: 

- Meidän toimintamallissamme pääkäyttäjät ovat aina mukana käyttöönottoprojektissa, ja he tulevat koulutetuksi sen myötä. Tarvittaessa tiettyjä asioita käydään vielä erikseen läpi, jos tähän on tarvetta. Mutta pääasiassa oppiminen tapahtuu projektin aikana.

Nurmen mukaan pääkäyttäjiltä tullut palaute on ollut positiivista. 

- Pääkäyttäjät ovat oikein erikseen maininneet, että Tiiman käyttö on alkanut oikein hyvin, ja jopa yllättävän kivuttomasti. 

Nurmi nostaa esille myös ISKUn tekemät päätökset. Hänen mukaansa varsinkin isoissa organisaatioissa on usein tarve kerätä mahdollisimman yksityiskohtaista dataa, ja tämä tekee järjestelmästä todella raskaan käyttää. Isku huomioi Tiiman käyttöönotossa loppukäyttäjät ja pyrki karsimaan siitä pois kaiken epäolennaisen ja heille “turhat” ominaisuudet. Näin järjestelmästä tehtiin loppukäyttäjälle mahdollisimman helppokäyttöinen. 

- Mielestäni ISKUn käyttöönottoprojektissa tehtiin hyvät ratkaisut: he eivät ottaneet mukaan mitään ylimääräisiä toimintoja, vaan halusivat tehdä mahdollisimman selkeän järjestelmän. Senkin takia käyttöönotto meni helposti.

Nurmen mukaan käyttöönottoprojektia vetänyt konsultti on antanut samankaltaista palautetta. 

- Hänen mukaansa asiakkaalla oli jo ennestään hyvä käsitys työajan seurannasta. Ja näin myös Tiiman käyttöönotto sujui ongelmitta. 

Myös Niinipuu on samoilla linjoilla. 

-  Meillä oli selkeä päivämäärä, jolloin halusimme uuden järjestelmän käyttöön ja laitoimme hyvissä ajoin kalenteriin kaikki palaverit. Kalenteroimme myös itsellemme riittävästi suunnitteluaikaa. 

- Halusimme hoitaa asian kerralla kuntoon. Kaikki sujui helposti, kun mentiin suunnitelman mukaan. 

Niinipuu painottaa vielä ostajan omaa vastuuta käyttöönottoprojektissa. 

- Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii, että siihen on varattu tarpeeksi aikaa. Kukaan muu ei voi tietää, mitä kaikkea järjestelmään pitää perustaa.

Myös loppukäyttäjät kiittelevät Tiiman selkeyttä

Tiimaa käyttävät kaikki ISKUn työntekijät, jotka tekevät 8–16-tyyppistä toimistotyötä. 
Järjestelmää käytetään perustyöajanseurantaan eli sinne kirjataan, monelta töihin tullaan ja milloin sieltä lähdetään pois. 

Tämän lisäksi työntekijät merkitsevät Tiimaan poissaolonsa ja lomansa. Työajanseurantajärjestelmä toimii näin myös lomahakemuksena ja työntekijät voivat seurata siitä omia saldotuntejaan. 

ISKU järjesti käyttöönoton yhteydessä työntekijöille koulutuksia Tiiman käyttöön. Samassa yhteydessä ISKUn HR laati järjestelmän käyttöön mahdollisimman selkeät ohjeet. Se vei hieman aikaa, mutta oli sen arvoista:  

- Käyttöönoton jälkeen ei ole juurikaan tullut kysymyksiä henkilöstöltä. Tiima on niin selkeä ja yksinkertainen – oikeastaan riittää, että osaat kirjautua sisään, Niinipuu kertoo. 

Loppukäyttäjiltä onkin tullut hyvää palautetta: Tiima on koettu helpoksi käyttää ja etenkin mobiiliversio on monella liikkuvaa työtä tekevällä ahkerassa käytössä.

Elina_Niinipuu_Grey_1200x1200
Tiima on niin selkeä ja yksinkertainen – riittää, että osaat kirjautua sisään.

Elina Niinipuu

HR Business Partner, ISKU

Tiima kevensi HR:n työkuormaa

Tiima on tuonut tullessaan paljon hyvää. Yksi tärkeimmistä on se, että sen myötä HR:n työkuorma on selkeästi pienentynyt. 

Tämä on sen ansiota, että Tiimassa loppukäyttäjät pystyvät itse tekemään korjaukset työaikatapahtumiin, eli mahdolliset korjaukset leimauksiinsa. Myös esihenkilöt pystyvät tekemään korjauksia, jos kirjauksissa on virheitä. 

Aiemmin käytössä olleessa järjestelmässä ei ollut vastaavaa toiminnallisuutta ja se kuormitti pääkäyttäjiä paljon.

- Meille HR:ssä on vapautunut lisää työaikaa, kun ei tarvitse koko ajan tehdä pieniä korjauksia, Niinipuu toteaa ja lisää: 

- Usein korjaus olisi jo tehty siinä ajassa, kun kyselee jotakuta muuta tekemään sitä.

Aika pieneltä kuulostava asia voikin vaikuttaa olennaisesti työn tehokkuuteen ja työnteon mielekkyyteen. 

Toinen Tiiman hyödyistä on se, että esihenkilöillä on nyt näkyvyys alaistensa työaika- ja lomatietoihin. 

- Esihenkilöt tietävät aiempaa paremmin alaistensa poissaolot ja miten he ovat töissä, Niinipuu sanoo. 

Kaiken kaikkiaan sekä esihenkilöillä että HR:llä on nyt aiempaa selkeämpää ja varmempaa tietoa työntekijöiden poissaoloista ja lomista. Niinipuun mukaan on hyvä, että kaikki työaikaan liittyvä tieto on yhdessä sovelluksessa. 

- Kaikki poissolotiedot näkyvät Tiimassa ajantasaisesti. Ennen HR sai sairaslomista tietoa vasta, kun saatiin sairaslomatodistus. Nyt asiasta tiedetään heti, kun työntekijä syöttää tiedon Tiimaan. Sekin on helpottanut ja nopeuttanut HR:n työtä, kun jokaista sairaslomaa ei tarvitse korjata koneelle erikseen. 

Sujuva käyttöönotto varmistaa hyvän yhteistyön

Niinipuu kehuu yhteistyötä Visman kanssa sujuvaksi. Hän kokee saaneensa erityisesti kriittisessä käyttöönottovaiheessa kiitettävän nopeasti apua ja vastauksia kysymyksiin. 

- Lyhyesti sanottuna kaikki sujui yllättävän nopeasti ja vaivattomasti, Niinipuu summaa. 

Myös Nurmi on tyytyväinen siihen, miten hommat ovat sujuneet ISKUn kanssa.

- Heidän kanssaan on helppo keskustella ja käyttöönottoprojekti meni ongelmitta. Varmasti yksi syy tähän oli se, että asiakas oli niin noheva ja osaava.  

ISKU onkin hyvä esimerkki siitä, miten jo yhdellä toimivalla järjestelmällä voidaan vähentää turhaa kuormitusta ja saadaan asiat sujumaan paremmin. Usein ratkaisu on se, että karsitaan kaikki turha työ pois ja tehdään vain olennainen.

Case ISKU

Haaste:
Vanha työajanseurantajärjestelmä oli kankea ja sen tuki oli päättymässä. Tilalle haluttiin aiempaa selkeämpi ja helppokäyttöisempi järjestelmä, jossa myös poissaolojen ja lomien seuranta ja hallinnointi olisi yksinkertaista.

Ratkaisu: 
Tiima on selkeä ja helppo käyttää, mistä on tullut hyvää palautetta loppukäyttäjiltä. Koska myös työntekijät ja esihenkilöt voivat muokata tietoja, on pääkäyttäjien työkuorma vähentynyt merkittävästi. Esihenkilöillä on parempi näkyvyys alaistensa ovat työaikoihin ja poissaoloihin.

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia Tiimasta

Ravintolassa_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Case Schetelig: Tiiman työajanseuranta tarjoaa luotettavat tiedot helposti

Selkeä ja luottettava Tiima vastasi kaupan alan haastaviin erityistarpeisiin muun muassa työajantulkinnan osalta. Lisäksi käytössä on M2, jonka avulla liikkuvat työntekijät hoitavat kulu- ja matkalaskut helposti.

Nainen_takaa_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Canon hoitaa työajan leimaamisen sekä lomien ja poissaolojen hallinnan Tiimalla

Canonin työntekijöistä reilu 200 hengen työaikaa täytyy Suomen työaikalain mukaan seurata. Nykyään tämä hoituu kätevästi Tiiman työajan leimaustoiminnolla.

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää helppokäyttöisestä työajanseurantajärjestelmästä, joka kulkee taskussa mukana kentälle ja etätöihin? 

Ota meihin yhteyttä, niin palaamme sinulle pian.