Choose language

Asiakastarina

Punainen Risti Ensiapu tehosti toimintaa ketterällä HR-järjestelmällä ja työajanseurannalla

asiakastarina-saima-hr-tiima-punainen-risti-ensiapu-1 asiakastarina-saima-hr-tiima-punainen-risti-ensiapu-1

Punainen Risti Ensiapu järjestää ensiapukoulutuksia ja -kursseja yrityksille ja yhteisöille. Tunnetuimmat palvelut ovat Punaisen Ristin perinteiset ensiapukurssit, kuten Ensiapukurssi EA 1®. Vuonna 2017 käynnistynyt yritys on Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien omistuksessa.

Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 32 työsuhteista työntekijää ja yli 60 freelancer-kouluttajaa. Yrityksellä oli ennestään käytössä järjestön palvelukeskuksen tarjoamat järjestelmät henkilöstötietojen hallintaan ja työajanseurantaan, mutta raskaiden järjestelmien tilalle lähdettiin etsimään ketterämpiä vaihtoehtoja.

punainen-risti-logo-500x244

 

Ketterämpää toimintaa yhteen pelaavan HR-järjestelmän ja työajanseurannan kanssa

Valintakriteerinä HR-järjestelmälle ja työajanseurantajärjestelmälle oli, että niiden tulee keskustella keskenään. Niinpä täyden integraation sisältävät Saima HR-järjestelmä ja Tiima-työajanseuranta otettiin käyttöön lokakuussa 2022.
 

Punainen Risti Ensiapu käytti aiemmin SPR:n keskustoimiston kautta otettuja järjestelmiä. Yrityksessä oli kuitenkin tuskastuttu siihen, että järjestelmät eivät soveltuneet yrityksen toiminnan tarpeisiin. Järjestelmissä oli liian paljon ominaisuuksia, jotka tarkoittivat matalassa organisaatiossa ylimääräistä työtä esihenkilöille. 

Meidän toimintamme eroaa järjestömaailmasta, joten tarvitsimme ketterämmän vaihtoehdon, hallintopäällikkö Mirja Sjöberg selittää.

Ennen vaihtoa yrityksessä pohdittiin pitkään, miten vanha järjestelmä saataisiin palvelemaan yrityksen toimintaa. Lopulta syntyi päätös omien järjestelmien hankkimisesta.

Yritykselle oli ehdottoman tärkeää, että valittu HR-järjestelmä ja työajanseurantajärjestelmä keskustelevat keskenään. 

Totta kai halusimme HR-järjestelmän, joka keskustelee työajanseurantajärjestelmän kanssa. Se on välttämätöntä. Silloin ei tarvitse moneen paikkaan syöttää tietoja, vaan ne keskustelevat toistensa kanssa, Mirja kertoo.

Saima HR ja Tiima -järjestelmien vahvuudeksi nähtiin niiden valmis integroitavuus. Lisäksi valintaa tuki järjestelmien helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys.

Saima on niin selkeä, että et pääse tekemään virheitä. Sinulla on samanaikaisesti koko näkymä sivulta toiselle siirryttäessä, eikä tarvitse palata lähtöruutuun.

asiakastarina-saima-hr-tiima-punainen-risti-ensiapu-1
Halusimme HR-järjestelmän, joka keskustelee työajanseurannan kanssa. Se on välttämätöntä.

Mirja Sjöberg

Hallintopäällikkö, Punainen Risti Ensiapu

Työsuhteet tallessa ja reaaliaikainen seuranta

Yrityksessä käytetään Saima HR:ää tällä hetkellä työsuhdetietojen tallentamiseen: kun uusi työsuhde alkaa, henkilö luodaan Saimaan ja henkilöstö- ja palkkatiedot siirtyvät sieltä muihin järjestelmiin. Saima toimii myös osaamisen kehittämisen työkaluna ja siellä säilyvät tiedot henkilöstön osaamiseen ja pätevyyksiin liittyen.

Lisäksi Saima toimii työvälineiden hallinnan työkaluna ja järjestelmässä säilyvät tallessa tiedot mm. luovutetuista avaimista, työvälineistä, koneista ja puhelimista.

Saima HR:n hyötyinä nähdään erityisesti reaaliaikaisuus ja tietoturvallisuus. Järjestelmästä pääsee heti tarkistamaan halutut tiedot, jotka ovat varmasti turvassa. Saimaan on tallennettu työsopimukset, koulutustiedot, todistukset ja muita tärkeitä dokumentteja. 

Tavoite on, että kellään ei olisi mitään ylimääräistä omilla koneilla vaan siellä, missä niiden kuuluu olla, Mirja summaa.

Reaaliaikaisuus nähdään myös Tiima-työajanseurannan vahvuutena. Työntekijät pystyvät nyt Tiiman mobiilisovelluksen avulla leimaamaan itsensä sisään ja ulos. Lisäksi tuntien kohdentaminen eri projekteille onnistuu helposti missä ja milloin tahansa, vaikka kotimatkalla bussissa.

Toimintatapa on merkittävä edistysaskel aiempaan, jolloin moni työntekijöistä merkitsi tunnit ensin paperikalenteriin ja sieltä myöhemmin järjestelmään jopa viikkojen ajalta. 

Se oli todella hankala ja aikaa vievä toimintatapa. Unohtamatta esihenkilötyötä, jossa tulisi kuitenkin seurata työntekijöiden työaikasaldoja, jotta mitään valtavia liukumasaldoja ei kertyisi.

Yrityksessä ollaan erityisesti tyytyväisiä, että Saimaan ja Tiimaan siirtymisen jälkeen asiat ovat enemmän omissa käsissä: esimerkiksi uusia raporttipohjia voi kätevästi luoda itse. Järjestelmistä saadaan enemmän irti, kun pääkäyttäjäoikeudet löytyvät kolmelta eri henkilöltä talon sisällä ja tarvittavat muokkaukset voidaan toteuttaa itse ilman palvelupyyntöjä.