Choose language

Asiakastarina

Siun sote siirtyi toimintalähtöiseen työvuoro­suunnitteluun

Hoitajamitoitus_Solveon_hero_1980 x 1080 Hoitajamitoitus_Solveon_hero_1980 x 1080

Sosiaali- ja terveysala elää historiallista murrosta samaan aikaan, kun hoitoalan työoloista ja työssä jaksamisesta puhutaan varsin vakavin äänenpainoin.

Siun sote on hyvä esimerkki siitä, miten uudet prosessit ja järjestelmät voivat auttaa tarve- ja toimintalähtöisen, tiedolla johdetun työvoimanhallinnan rakentamisessa. 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote on käynyt läpi työvuorosuunnittelun ja työvoimanhallinnan muutoksen, jossa on huomioitu työn tarpeen lisäksi työn vaatima osaaminen ja käytettävissä olevan henkilöstön osaaminen.

Numeron_refe_Siun_sote-1_logo

 

Sote7__solveon_2000x2000
Työn tasapuolisuus –  tai sen puute –  tulee nyt järjestelmien ja prosessien kautta näkyväksi: saamme tunteen tueksi tietoa.

Petteri Hakkarainen

Siun sote

Yksikkökohtaisesta keskitettyyn ja toimintalähtöiseen työvuorosuunnitteluun

Siun sotessa siirryttiin yksikkökohtaisesta työvuorosuunnittelusta ja työvoimanhallinnasta keskitettyyn ja toimintalähtöiseen suunnitteluun: käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työvuorosuunnittelussa huomioidaan työn tarve eli potilas- ja asiakastilanne, työn vaatima osaaminen sekä henkilöstön käytettävyys ja osaaminen. 

Apuna käytetään työvoimanhallintajärjestelmä Numeronia. 

“Joka kunnassa oli omanlaisensa systeemit”, kuvaa Siun soten resurssihallinnan päällikkö Petteri Hakkarainen lähtötilannetta. 

“Ne olivat varmasti ihan hyvät, mutta niin järjestelmät kuin niihin liittyvät prosessitkin piti yhdenmukaistaa. Työvuorosuunnittelun lisäksi halusimme arvioida myös palveluiden ja osaamisen tarvetta eri alueilla ja yksiköissä, jotta suunnittelu palvelisi kokonaisuutta mahdollisimman tehokkaasti.“

Hoitajamitoituksen tavoitteena nimetä oikea joukkue oikeisiin pelitilanteisiin

Työn järjestäminen tarpeen näkökulmasta ei ole mikään uusi asia, päinvastoin.

“Aiemminkin työ piti mitoittaa kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen; mitään uutta mallissa ei sinänsä ole. Yksi suuri ero entisen ja nykyisen välillä on kuitenkin se, että aikaisemmin hoitajamitoituksen tarvemäärittely eli yksikön esihenkilön mielessä. Uudistus toi mukaan sekä läpinäkyvyyttä että automaatioita”, Petteri Hakkarainen kuvaa. 

Tavoitteena olikin asettaa oikeat pelaajat kentälle aiempaa tehokkaammin ja tasavertaisemmin. Järjestelmä antoi mahdollisuudet tiedolla johtamiseen – esimerkiksi siihen, että hoitajamitoituksen toiveita ja tasapuolisuutta voidaan tarkastella täsmälliseen tietoon perustuen.

“Työn tasapuolisuus –  tai sen puute –  tulee nyt järjestelmien ja prosessien kautta näkyväksi: saamme tunteen tueksi tietoa.”

Perustavanlaatuinen muutos edellyttää vahvaa tukea koko organisaatiolta

Kun järjestelmien lisäksi uudistetaan koko toimintamalli, edellyttää se muutosvalmiutta ja -johtamista läpi organisaation. 

“Kun teimme päätöksen laajamittaisesta käyttöönotosta, niin lähdimme viemään sitä rohkeasti eteenpäin”, kertoo Hakkarainen. 

“Palkkasimme muutosvalmentajat auttamaan työntekijöitä yksiköissä, ja resurssisuunnittelijat kulkivat siinä rinnalla heti alusta alkaen.”

Muutos edellytti joustoa myös johdolta. Jos huomattiin, että jokin suunnitelma ei arjessa toimi, oltiin valmiita kokeilemaan myös toisenlaista lähestymistapaa. 

“Esimerkiksi yksiköissä, joissa tilanteet muuttuvat hyvinkin nopeasti, ei suunnittelua voi hoitaa pelkkään automatiikkaan ja mitoituksiin perustuen. Tällaisissa yksiköissä ei keskitetty työvuorosuunnittelu ole toimiva malli, joten siihen ei osassa paikoista siirrytty”, Hakkarainen selittää.

Tiedolla johtaminen rakentaa parempaa arkea kaikille

Polku on ollut pitkä, mutta muutosmatkalla kerätyt hyödyt ovat sen arvoisia. 

Siun sotessa nähdään nyt, miten yötyöt, ilta- ja pyhätyöt jakautuvat, ja epäkohtiin pystytään tarvittaessa puuttumaan. Samalla työvuorosuunnittelun prosessia on kehitetty niin, että esihenkilöiltä on vapautunut aikaa käytännön johtamiseen yksiköissään.

“Muutoksen jälkeen olemme eläneet ihan eri maailmassa, kuin mistä homma lähti”, Petteri Hakkarainen toteaa. 

“Työvuorosuunnittelu vei joissain paikoissa esihenkilöiltä suorastaan järkyttävästi aikaa. Nyt, kun taustatiedot ja tarpeet ovat ohjelmistossa kunnossa, voi resurssisuunnittelija säästää todella paljon aikaa optimointimoottorin avulla. Toiveet voidaan huomioida sen mukaan, mikä on kokonaisuuden kannalta järkevää.” 

Ohjelmistoon liittyvää kehitystä on tehty koko ajan yhdessä Visman kanssa, ja myös Siun soten oma osaaminen on kehittynyt matkan varrella. Tavoitteena on ollut tehdä järjestelmästä mahdollisimman luonteva osa koko organisaation arkea. 

“Esimerkiksi työvuorolistaa ei tarvitse kopioida erikseen, vaan se kulkee mukana puhelimessa. Myös toiveet työvuoroista voi lähettää saman järjestelmän kautta.”

Sote7__solveon_2000x2000
Työvuorosuunnittelu vei joissain paikoissa esihenkilöiltä suorastaan järkyttävästi aikaa. Nyt, kun taustatiedot ja tarpeet ovat ohjelmistossa kunnossa, voi resurssisuunnittelija säästää todella paljon aikaa optimointimoottorin avulla. Toiveet voidaan huomioida sen mukaan, mikä on kokonaisuuden kannalta järkevää.

Petteri Hakkarainen

Siun sote

Kohti entistä autonomisempaa työvuorosuunnittelua

Miltä työn suunnittelu ja työvoimanhallinta sitten näyttävät Siun soten näkökulmasta nykyään? Entistä autonomisemmalta, toteaa Petteri Hakkarainen.

"Ohjelmistojen tulee tukea autonomista työvuorosuunnittelua. Järjestelmän tulee huomioida autonomisessakin suunnittelussa henkilökunnan välinen tasapuolisuus työvuoroja valittaessa, sekä työnteon normit, kuten laissa määritellyt vuorokausi- ja viikkolopoajat. Lopputuloksena halutaan, että kentällä on tunne siitä, että on pystynyt vaikuttamaan omaan työhönsä."

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia Numeronista

lapsi-vanhempi-Solveon-1200x800

Numeron helpottaa työvuorosuunnittelua rovaniemeläisissä päiväkodeissa

Enää rovaniemeläisissä päiväkodeissa ei tehdä työaikasuunnittelua Excel-tiedostoilla. Aikaa ja vaivaa säästävä ratkaisu löytyi Numeron-järjestelmästä.

Ihmisia_toimistolla_keskustelemassa_Solveon_kuvituskuva_1200x800

Numeron automatisoi ja tehostaa Oral Hammaslääkäreiden työ­vuoro­suunnittelua

Tyuorosuunnittelussa ei enää tarvita ylimääräisiä Excel-tiedostoja tai muistivihkoja, sillö Numeronin avulla työvuorojen suunnittelu on huomattavasti automatisoidumpaa ja tehokkaampaa.

Numeron_Pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan ensi­hoito ja pelastus­laitos

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toimii reilu 300 pelastuslaitoksen ja ensihoidon työntekijää.  Numeron varmistaa, että vuoroista löytyy tarvittava erityisosaaminen.

Numeron-asiakastarina-Treili-Leena-Lehtonen-1200x800

Case Treili Oy: Työ­vuoro­suunnittelusta kohti ennakoivaa työn suunnittelua

Sosiaalipalvelualan yritys Treili Oy otti työvoiman hallintajärjestelmä Numeronin käyttöön. Sen avulla työvuorosuunnittelun käytäntöjä on saatu kehitettyä ja automatisoitua niin, että vuorojen suunnitteluun kuluva aika on vähentynyt huomattavasti.

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla sosiaali- ja terveysalalle soveltuvasta työnhallinnan ja työvuorosuunnittelun ratkaisusta enemmän? 

Ota meihin yhteyttä, niin palaamme sinulle pian.