Choose language

Asiakastarina

Siun sote siirtyi toimintalähtöiseen työvuorosuunnitteluun

Hoitajamitoitus_Solveon_hero_1980 x 1080 Hoitajamitoitus_Solveon_hero_1980 x 1080

Sosiaali- ja terveysala elää historiallista murrosta samaan aikaan, kun hoitoalan työoloista ja työssä jaksamisesta puhutaan varsin vakavin äänenpainoin.

Siun sote on hyvä esimerkki siitä, miten uudet prosessit ja järjestelmät voivat auttaa tarve- ja toimintalähtöisen, tiedolla johdetun työvoimanhallinnan rakentamisessa. 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote aloitti vuonna 2017 työvuorosuunnittelun ja työvoimanhallinnan muutoksen, jonka ensimmäisen vaiheen loppusuora alkaa vähitellen häämöttää. 

Numeron_refe_Siun_sote-1_logo

 

Sote7__solveon_2000x2000
Työn tasapuolisuus –  tai sen puute –  tulee nyt järjestelmien ja prosessien kautta näkyväksi: saamme tunteen tueksi tietoa.

Petteri Hakkarainen

Siun sote

Siun sote siirtyi keskitettyyn ja toimintalähtöiseen suunnitteluun

Siun sotessa siirryttiin yksikkökohtaisesta työvuorosuunnittelusta ja työvoimanhallinnasta keskitettyyn ja toimintalähtöiseen suunnitteluun: käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työvuorosuunnittelussa huomioidaan työn tarve, eli potilas- ja asiakastilanne ja työn vaatima osaaminen sekä henkilöstön käytettävyys ja osaaminen. Apuna käytetään työvoimanhallintajärjestelmä Numeronia. 

Joka kunnassa oli omanlaisensa systeemit”, kuvaa Siun soten palvelujohtaja ja resurssihallinnan päällikkö Petteri Hakkarainen lähtötilannetta. 

Ne olivat varmasti ihan hyvät, mutta niin järjestelmät kuin niihin liittyvät prosessitkin piti yhdenmukaistaa. Työvuorosuunnittelun lisäksi halusimme arvioida myös palveluiden ja osaamisen tarvetta eri alueilla ja yksiköissä, jotta suunnittelu palvelee kokonaisuutta mahdollisimman tehokkaasti.“

Tavoitteena oikea joukkue oikeisiin pelitilanteisiin

Työn järjestäminen tarpeen näkökulmasta ei ole mikään uusi asia, päin vastoin.

Aiemminkin työ on pitänyt mitoittaa kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen; mitään uutta mallissa ei sinänsä ole. Yksi suuri ero entisen ja nykyisen välillä on kuitenkin se, että aikaisemmin tarvemäärittely on elänyt yksikön esihenkilön mielessä. Nyt uudistus on tuonut mukaan sekä läpinäkyvyyttä että automaatioita”, Petteri Hakkarainen kuvaa. 

Tavoitteena onkin ollut asettaa oikeat pelaajat kentälle aiempaa tehokkaammin ja tasavertaisemmin. Järjestelmä antaa mahdollisuudet tiedolla johtamiseen – esimerkiksi siihen, että toiveita ja tasapuolisuutta voidaan tarkastella täsmälliseen tietoon perustuen.

Työn tasapuolisuus –  tai sen puute –  tulee nyt järjestelmien ja prosessien kautta näkyväksi: saamme tunteen tueksi tietoa.

Perustavanlaatuinen muutos edellyttää vahvaa tukea koko organisaatiolta

Kun järjestelmien lisäksi uudistetaan koko toimintamalli, edellyttää se muutosvalmiutta ja -johtamista läpi organisaation. 

Kun teimme päätöksen laajamittaisesta käyttöönotosta, niin lähdimme viemään sitä rohkeasti eteenpäin”, kertoo Hakkarainen. 

Palkkasimme muutosvalmentajat auttamaan työntekijöitä yksiköissä, ja resurssisuunnittelijat kulkivat siinä rinnalla heti alusta alkaen.

Muutos edellytti joustoa myös johdolta. Jos huomattiin, että jokin suunnitelma ei arjessa toimi, oltiin valmiita kokeilemaan myös toisenlaista lähestymistapaa. 

Esimerkiksi yksiköissä, joissa tilanteet muuttuvat hyvinkin nopeasti, ei suunnittelua voi hoitaa pelkkään automatiikkaan ja mitoituksiin perustuen. Tällaisissa yksiköissä ei keskitetty työvuorosuunnittelu ole toimiva malli, joten siihen ei osassa paikoista siirrytty”, Hakkarainen esimerkittää. 

Tiedolla johtaminen rakentaa parempaa arkea kaikille

Polku on ollut pitkä, mutta tavoitellut hyödyt ovat pikku hiljaa kotiutumassa. 

Siun sotessa nähdään nyt, miten yötyöt, ilta- ja pyhätyöt jakautuvat, ja epäkohtiin pystytään tarvittaessa puuttumaan. Samalla työvuorosuunnittelun prosessia on kehitetty niin, että esihenkilöiltä on vapautunut aikaa käytännön johtamiseen yksiköissään.

Viimeiset puolitoista vuotta olemme eläneet ihan eri maailmassa, kuin mistä homma lähti”, Petteri Hakkarainen toteaa. 

Työvuorosuunnittelu on vienyt joissain paikoissa esihenkilöiltä suorastaan järkyttävästi aikaa. Nyt, kun taustatiedot ja tarpeet ovat ohjelmistossa kunnossa, voi resurssisuunnittelija säästää todella paljon aikaa optimointimoottorin avulla. Toiveet voidaan huomioida sen mukaan, mikä on kokonaisuuden kannalta järkevää.” 

Ohjelmistoon liittyvää kehitystä on tehty koko ajan yhdessä Visman kanssa, ja myös Siun soten oma osaaminen on kehittynyt matkan varrella. Tavoitteena on ollut tehdä järjestelmästä mahdollisimman luonteva osa koko organisaation arkea. 

Esimerkiksi työvuorolistaa ei tarvitse enää kopioida erikseen, vaan se kulkee mukana puhelimessa. Myös toiveet työvuoroista voi lähettää saman järjestelmän kautta.

Sote7__solveon_2000x2000
Työvuorosuunnittelu on vienyt joissain paikoissa esihenkilöiltä suorastaan järkyttävästi aikaa. Nyt, kun taustatiedot ja tarpeet ovat ohjelmistossa kunnossa, voi resurssisuunnittelija säästää todella paljon aikaa optimointimoottorin avulla. Toiveet voidaan huomioida sen mukaan, mikä on kokonaisuuden kannalta järkevää

Petteri Hakkarainen

Siun sote

Kohti entistä autonomisempaa työvuorosuunnittelua

Miltä työn suunnittelun ja työvoimanhallinnan tulevaisuus näyttää Siun soten näkökulmasta? Entistä autonomisemmalta, toteaa Petteri Hakkarainen. 

Se edellyttää eteenpäin menevää otetta myös ohjelmistotoimittajalta. 

Tulevaisuudessa ohjelmistojen tulisi tukea autonomista työvuorosuunnittelua. Olisi hyvä, että järjestelmä ottaisi huomioon autonomisessakin suunnittelussa henkilökunnan välisen tasavertaisuuden työvuoroja valitessa, sekä työnteon normit, kuten laissa määritetyt vuorokausi- ja viikkolepoajat.