Choose language

Asiakastarina

Saima HR ja Tiima sujuvoittavat arkea, säästävät aikaa ja tuovat henkilöstön osaamisen esiin Vestialla

mies_pyorailee_www.solveon.fi_hero_1980x1080 mies_pyorailee_www.solveon.fi_hero_1980x1080

Kun yritys kasvaa vauhdilla, myös henkilöstöhallinnon ja sen järjestelmien on pysyttävä mukana. Muutamassa vuodessa työntekijämääränsä lähes neljäänkymmeneen tuplanneessa jätehuoltoyhtiö Vestiassa haluttiin kehittää henkilöstöhallintoa ammattimaisemmaksi ja siirtyä Excel-taulukoiden lähettelystä nykyaikaisiin, tehokkaisiin ja tietoturvallisiin järjestelmiin.

Nopeasti kasvavassa organisaatiossa haluttiin siirtyä Exceleistä nykyaikaisiin ja tietoturvallisiin ratkaisuihin. Saima HR-järjestelmä ja Tiima-työajanseuranta ovat paitsi kasvattaneet tehokkuutta myös lisänneet läpinäkyvyyttä.

vestia-logo-500x229

 

Kun yritys kasvaa vauhdilla, myös henkilöstöhallinnon ja sen järjestelmien on pysyttävä mukana. Muutamassa vuodessa työntekijämääränsä lähes neljäänkymmeneen tuplanneessa jätehuoltoyhtiö Vestiassa haluttiin kehittää henkilöstöhallintoa ammattimaisemmaksi ja siirtyä Excel-taulukoiden lähettelystä nykyaikaisiin, tehokkaisiin ja tietoturvallisiin järjestelmiin.

”Oli oikea hetki lähteä liikkeelle tämän projektin kanssa. Ei ehkä viimeisin hetki, mutta viimeisimpiä”, pohtii ylivieskalaisyrityksen henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Mervi Väisänen.

Saima HR-järjestelmä ja Tiima-työajanseuranta otettiin käyttöön sekä Vestia Oy:ssä että sen tytäryhtiössä Vestia Yrityspalvelut Oy:ssä. Yrityksissä päädyttiin Visman ratkaisuihin, koska eri järjestelmien haluttiin pelaavan luontevasti yhteen. Niiden piti olla turvallisia ja helppoja ottaa käyttöön sekä tarjota kasvunvaraa tulevaisuudessa.

Mervi kertoo molempiin järjestelmiin siirtymisen olleen vaivatonta. Vestian toiveesta ohjelmat otettiin käyttöön yksi kerrallaan. Vuoden 2022 lokakuussa käynnistyi Saima, ja alkuvuodesta 2023 käyttöön otettiin Tiima.

”Käyttöönotto oli selkeä ja sujuva. Saimme paljon tukea ja apua, ja aikataulu oli joustava”, hän kehuu. ”Oli oma toiveemme, että käyttöönotto eriytetään. Se oli tärkeää henkilöstön kannalta ja myös pääkäyttäjien näkökulmasta, että ei tarvitse yrittää pitää montaa palloa ilmassa yhtä aikaa.”

 

Lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta

Saima HR:stä ja Tiimasta on tullut nopeasti osa Vestian työntekijöiden arkea. Mervi kokee, että sekä tehokkuus että läpinäkyvyys ovat lisääntyneet.

”Ohjelmat säästävät aikaa joka tasolla: työntekijätasolla, esihenkilötasolla sekä HR- ja palkkahallintotasolla. Se on iso asia.”

Tiiman käyttäminen vähentää erityisesti esihenkilöiden tekemää käsityötä, kun työtuntien hyväksyminen on entistä jouhevampaa. Toisaalta esihenkilöt myös näkevät Saima HR:stä helposti tärkeät tiedot omasta tiimistään, eikä heidän tarvitse kuormittaa pyynnöillään HR:ää tai palkkahallintoa.

Myös Vestian työntekijät ovat ottaneet uudet järjestelmät hyvin vastaan. He pääsevät helpommin tarkastelemaan omia tietojaan, eikä esimerkiksi kertyneiden lomapäivien määrää tarvitse kysyä erikseen esihenkilöltä tai palkkahallinnosta. Työntekijöiltä on tullut kiitosta etenkin työaikojen kirjaamisesta mobiilisti sekä mahdollisuudesta tehdä itse työaikakorjauksia.

”Se on meillä luottamuksen osoitus, että jokainen saa itse korjata omia työaikojaan. Tiiman käyttö on selkeyttänyt asioita, ja työntekijöillä on hyvä mieli siitä, että henkilöstö koetaan luottamuksen arvoiseksi.”

Ohjelmat säästävät aikaa joka tasolla: työntekijätasolla, esihenkilötasolla sekä HR- ja palkkahallintotasolla. Se on iso asia.

Mervi Väisänen

Henkilöstö- ja viestintäpäällikkö, Vestia Oy

Organisaation osaaminen paremmin esiin

Läpinäkyvyys ja kasvava tiedon määrä mahdollistavat myös entistä laadukkaamman raportoinnin. Saima HR:ään kirjataan Vestian esihenkilötyölle keskeisiksi määritellyt, noin kuukauden välein pidettävät esihenkilön ja tiimiläisten väliset keskustelut. Sekä työntekijät että esihenkilö näkevät kirjatut keskustelut, ja HR puolestaan pystyy seuraamaan järjestelmään luodun raportin ansiosta, että jokainen esihenkilö pitää näitä keskusteluja säännöllisesti.

Seuraavaksi Vestialla halutaan paneutua työntekijöiden osaamisen, koulutustason ja työn ohessa hankittujen koulutusten seuraamiseen.

”Nyt meillä alkaa olla sen verran väkeä, ettei esihenkilö tai henkilöstöhallinto ei voi enää muistaa kaikkea henkilöstön hankkimaa osaamista, eikä tietoa voi vaihtaa pelkästään kahvipöydän ääressä.”

Mervi suosittelee Saima HR:ää ja Tiimaa lämpimästi yrityksille, jotka huomaavat kasvun muuttaneen henkilöstöhallinnan tarpeita.

”Saima HR ja Tiima ovat helppoja käyttää ja helppoja omaksua. Niiden käyttöönottamiseen ei tarvita pitkiä koulutuksia pääkäyttäjille, esihenkilöille tai työntekijöille, vaan kaikki ovat pystyneet ottamaan ohjelmat käyttöön välittömästi. Ja käyttöönotto oli projektinakin sujuva. Voin siis suositella.”