Choose language

Palvelun kuvaus

Visma Aquila Oy:n (palveluntuottaja) eAkatemia oppimisympäristö tarjoaa palvelun tilanneille asiakkaille (tilaaja) mahdollisuuden hyödyntää Visman tarjoamia koulutusmateriaaleja verkossa ajasta ja paikasta riippumatta tilauskauden aikana. Oppimisympäristöstä löytyy Visma Aquila Oy:n tuotekohtaisia ja palvelujen käyttöön liittyviä webinaareja, tallenteita, koulutusvideoita sekä muuta käytön tukimateriaalia. Visma Aquila Oy pidättää oikeuden muokata oppimisympäristön sisältöä tilauskauden aikana.

Hinnoittelu

Yhden koulutuspaketin hinta on 323,00 € / vuosi / käyttäjä. Hintoihin lisätään arvonlisävero. Palvelu laskutetaan  tilauksen jälkeen yhdellä laskulla/ sopimuskausi. Palvelun ostaminen ei vaikuta muihin voimassa oleviin vuosisopimuksiin.

Tilausehdot

Tilaus oikeuttaa eAkatemian henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja käyttöoikeuteen. Tilauksella sitoudutaan koulutuspakettiin 12 kk:n ajaksi. Palvelun irtisanomisaika on viimeistään yksi (1) kuukausi ennen tilausjakson päättymistä. Palvelu irtisanotaan kirjallisesti lähettämällä sähköposti osoitteeseen akatemia@visma.com. Ilman irtisanomista tilaus jatkuu automaattisesti seuraavalle tilausjaksolle.

Tilaaminen

eAkatemian käyttöoikeudet tilataan Visma Aquila Oy:n Koulutuspalvelut- sivustolta (https://www.solveon.fi/eakatemia/) tallentamalla tilaajan tiedot, käyttäjän sähköpostiosoite sekä organisaation asiakasnumero tilauslomakkeelle ja hyväksymällä tilaus. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Käyttöoikeuksia tilattaessa tilaajan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Toimitustapa

Tilauksen jälkeen tilaaja saa ilmoittamaansa sähköpostiin sitovan tilausvahvistuksen, jossa kerrotaan tarkemmin toimitustapa ja –aika sekä tuotteen käyttöönottoon liittyviä asioita.
Tarkat tiedot toimitustavasta ja –ohjeista löytyvät tilausvahvistuksesta.

Palvelun käyttäminen

Käyttämällä palvelua tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen edellyttää tilaajan nimeämän käyttäjän tunnistamista tunnistetietojen eli käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjätunnus on säilytettävä huolellisesti. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja koskee ainoastaan nimettyä käyttäjää. Tilaaja sitoutuu yksilöimään nimetyt käyttäjät siinä laajuudessa kuin palveluntuottaja kulloinkin vaatii. Palveluntuottajalla on myös oikeus koska tahansa tarkistaa palvelusta tai tietokannasta tilaajan nimeämät käyttäjät. Palveluntuottajalla on oikeus tilaajaa kuulematta estää pääsy palveluun tai poistaa palveluun tallennettua informaatiota, mikäli palveluntuottajalla on epäilys, että palveluun tallennetaan sopimatonta informaatiota, muiden käyttäjien palvelun käyttö voi vaarantua tallennetun informaation johdosta tai näitä ehtoja rikotaan.

Palvelun tilaajat ovat oikeutettuja palvelun tukeen sähköpostitse ottamalla yhteyttä akatemia@visma.com.  

Palvelun sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen tai jakelu missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tilaajan oikeus käyttää palvelua ja sen materiaaleja loppuu sopimuksen päättyessä.

Asiakas hyväksyy, että hänen antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä Palveluntuottajan toimesta tietosuojaselosteen ja soveltuvien lakien mukaisesti.

Tietoturva ja tietosuoja

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää informaatiota ja käyttötietoja Visman tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Muut ehdot

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää oppimismateriaaleja vain ja ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta jakaa, myydä, vuokrata tai muutoin hyödyntää materiaaleja muussa kuin omassa henkilökohtaisessa käytössä.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä aineisto on yksistään palveluntuottajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Näiden ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää palveluntuottajan tai palvelun toiminimiä, logoja, domain-nimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Palveluntuottajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia. Palveluntuottaja myöntää tilaajalle käyttöoikeuden palveluun ja sen sisältämään aineistoon tilaajan omaa käyttöä varten sillä edellytyksellä, että jokaisella käyttäjällä on omat henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään. Tilaajalla ei ole oikeutta jäljentää, julkaista tai muulla tavoin jakaa palvelun aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.