Choose language

Työajan kirjaaminen käy entistä kätevämmin

Solveon_hero_1980 x 1080 (2) Solveon_hero_1980 x 1080 (2)

Vanha kellokortti on jäänyt historiaan ja mobiili on tullut jäädäkseen

Työaikojen kirjaaminen on siirtynyt yhä vahvemmin mobiilimpaan suuntaan teknologian kehittyessä. Perinteiset leimauslaitteet työpaikan seinissä ja hankalat paperilomakkeet ovat vihdoin väistymässä, kun digitaaliset ratkaisut tarjoavat kätevän tavan seurata työaikoja ja tehdä työajanseurantaa reaaliaikaisesti. 

Leimaa työaikasi kätevästi kaikilla laitteilla


Ratkaisuidemme avulla tuntien kirjaaminen on vaivatonta, sillä sovellus kulkee aina taskussasi. Leimaus onnistuu puhelimen lisäksi myös tabletilla ja tietokoneella. 

Sovelluksen perustoimintoihin kuuluvat tietysti:

  • Sisään- ja ulosleimaus sekä syykoodin valinta
  • Lounasleimaus helposti omana valintanaan
  • Oman leimaushistorian tarkastelu
  • Poissaolojen hyväksyntä löytyy Lisää-valikosta
  • Sovellus näyttää esihenkilöille työntekijöidensä ilmoittamat poissaolot sekä käsittelemättömät toiveet, jotka voi halutessaan hyväksyä tai hylätä.

Kohdista tunnit helposti ja tarkasti


Etä- ja hybridityön lisäksi on olemassa paljon erilaisia työtehtäviä, jotka vaativat liikkumista esimerkiksi asiakkaiden ja työpaikan välillä. Joskus työaikaa tarvitsee kohdentaa myös eri projekteille tai kustannuspaikoille. 


Kun työtunnit ja projektit kynäillään ensin muistivihkoon ja sitten siirretään itse työajanseurantaan, kertyy tuplatyötä, harmaita hiuksia ja mahdollisesti myös inhimillisiä virheitä.

Sovelluksemme avulla voit:

  • Korvamerkitä työn tietylle kustannuskohdisteille, esimerkiksi eri projekteille
  • Kirjata työaikaa kahdella eri tavalla:
  • Reaaliaikaisella kellotuksella
  • Perinteisesti kirjaamalla (manuaalinen)
  • Kohdistaa myös enemmän tai vähemmän työaikaa, kuin mitä on leimattu


Korjaa virheleimaukset


Ratkaisumme ei vielä taivu kirjaamaan tunteja puolestasi, mutta jos unohdit leimata itsesi ulos ja muistit sen vasta illallispöydässä – ei hätää – työaikaleimausten korjaus onnistuu nyt myös puhelimella.

Se, miten virheelliset työaikakirjaukset korjataan, riippuu paljon organisaation omista käytännöistä. Jotkut haluavat korjausten kulkevan aina esihenkilön tai HR:n kautta, kun taas toisissa paikoissa työntekijät voivat korjata virheelliset leimauksensa itse. Sovelluksemme taipuu molempiin toimintatapoihin.

Kun omat virheleimaukset voi korjata missä vain, etätyötä ja liikkuvaa työtä tekevien on helpompaa hoitaa korjaukset oikein ja ajallaan.


Pysy ajantasalla


Plus- tai miinustunteja kertyy joskus aivan huomaamatta. Eikä niitä ole erityisen helppoa purkaa, jos työaikasaldoaan ei seuraa säännöllisesti.

Pääkäyttäjä voi määrittää organisaatiolle hälytysrajat esimerkiksi sille, kun sovittu saldoraja alkaa lähestyä. Tämä helpottaa huomattavasti oman työn ja työajan hallintaa. 

Sovellus tiedottaa myös esimerkiksi muutoksista omassa poissaolosuunnitelmassasi.

Työajanseurannasta saatavat tiedotteet voidaan lähettää työnantajan toimesta joko vain yhdelle tai halutessa useammalle henkilölle.


Selvitä paras ratkaisu organisaatiollesi


Perinteisessä, seinään kiinnitettävässä leimauslaitteessa on mahdollisuus perusleimauksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi sisään- ja ulosleimaus, lounasleimaus ja lomaleimaukset.

Perinteisetkin leimauslaitteet ovat uudistumassa vanhoista seinään asennettavista laitteista digitaalisempaan leimausmuotoon. Monessa yrityksessä sisään- ja ulosleimaukset hoidetaan esimerkiksi tableteilla. 

Mobiilisovellus on ominaisuuksiltaan perinteistä leimauslaitetta notkeampi.

Sen avulla henkilöstön on mahdollista esimerkiksi kirjata työaikansa missä tahansa.

Millainen ratkaisu olisi organisaatiollesi paras mahdollinen ratkaisu? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin selvitetään asia yhdessä.