Choose language

eTaikan kolme kärkeä: kehityskeskustelut, osaamisen hallinta ja koulutukset

Osaamisenhallintajärjestelmä eTaikan muodostaa kolme osiota – eTaika Kehityskeskustelut, eTaika Osaamisen hallinta ja eTaika Koulutusten hallinta. Kolme osiota tukevat toisiaan, mutta toimivat myös itsenäisesti. Lue alta lisää niiden ominaisuuksista.

Saas-tuotteen-ostajan-opas_Solveon_hero_1980 x 1080 Saas-tuotteen-ostajan-opas_Solveon_hero_1980 x 1080

Toimivat kehitys­keskustelut hyvän johtamisen ytimessä

eTaika Kehityskeskustelut valjastaa henkilöstökeskustelut toimimaan strategisten tavoitteiden puolesta tiiviinä osana yrityksenne muuta osaamisen kehittämistä. Järjestelmä taipuu erilaisiin organisaatiota ja työhyvinvointia kehittäviin keskusteluihin – perinteiseen kehityskeskustelumalliin, ryhmämuotoiseen kehityskeskusteluun, työsuoritusten arviointiin, varhaisen tuen keskusteluihin ja valmentavaan johtamiseen, jossa ajatuksia vaihdetaan useammin. 

eTaika Kehityskeskustelut säästää aikaa niin esihenkilöltä kuin työntekijältä, kun järjestelmä ohjaa kehityskeskustelujen kulkua ja tekee prosessista vaivattoman. Keskustelut eivät jää irrallisiksi tapahtumiksi, vaan ne nivoutuvat osaksi koko yrityksen osaamisen hallintaan ja kehittämiseen. 

eTaika Kehityskeskustelut -työkalun ominaisuuksia

1prio_text-file-70

Valmiit lomakepohjat

Esihenkilö voi luoda ja muokata valmiita lomakepohjia kehityskeskusteluihin sekä tavoite- perehdytys- ja tuloskeskusteluihin. Valmiit pohjat säästävät aikaa ja pitävät keskustelut tarkoituksenmukaisina, tehokkaina sekä vertailukelpoisina. Keskustelujen luottamuksellisuus taataan kysymystasoisella käyttöoikeuksien määrittelyllä.

1prio_chat-bubble-typing-oval-37

Keskusteluun valmistautuminen

Esihenkilö ja alainen voivat tutustua keskustelussa käytäviin asioihin ja täyttää lomaketta omilta osiltaan jo etukäteen. Kehityskeskustelukutsut voi lähettää suoraan järjestelmästä. Hyvä valmistautuminen takaa sen, että aika käytetään oikeiden asioiden käsittelyyn.

search-arrow-increase-47

Osaamisen dokumentointi

Työntekijän nykyiselle osaamistasolle on oma paikkansa lomakkeessa. Edistymisen seuranta on helppoa, kun lomakepohjat ohjaavat keskustelun osaamisen kehittämiseen, ja osapuolet voivat myös tarkastella aiempien vuosien keskusteluja ja arvioida kehitystuloksia.

1prio_archive-box-28

Dokumenttien arkistointi ja hallinta

Keskustelun päätyttyä osapuolet hyväksyvät täytetyn lomakkeen, ja se arkistoidaan. Tiedot eivät katoa esihenkilön vaihtuessa tai työroolin muuttuessa. Järjestelmä varmistaa yksilötasolla sen, että keskusteluissa käsiteltyihin ja sovittuihin asioihin palataan myöhemmin, jolloin työntekijä saa kehityskeskusteluista konkreettista ja pitkäjänteistä tukea tehtävässään kehittymiseen.

Hallitse osaamista ja saavuta tavoitteet

eTaika Osaamisen hallinta kerää ja hallinnoi kaikkea organisaation osaamiseen liittyvää tietoa ja antaa johdolle, henkilöstöhallinnolle ja esihenkilöille työkalut johtaa organisaation osaamista strategisten tavoitteiden mukaisesti. Osaamiseen liittyvä tieto on helposti saatavilla ja analysoitavissa sekä sen avulla voit tehdä parhaita päätöksiä osaamisen kehittämiseksi. Osaaminen on myös työntekijän pääomaa, jota on motivoivaa kehittää ja ylläpitää. Onnistuneella osaamisen johtamisella sitoutat henkilöstöä organisaatioon ja sen tavoitteisiin. 

eTaika Osaamisen hallinta -työkalun ominaisuuksia

1prio_calendar-mark-74

Vaivaton, kustannustehokas ja ajan tasalla

Selainpohjainen eTaika Osaamisen hallinta on vaivaton ja kustannustehokas työkalu osaamisen kehittämiseen. Avainroolissa ovat ajantasainen tieto, selkeä tavoitteenasettelu sekä seuranta ja raportointi, joihin järjestelmä tarjoaa työkalut.

1prio_user-sync-online-in-person-87

Osaamisprofiilit auttavat paikantamaan osaamisen

Ajantasaiset, helposti hyödynnettävät osaamisprofiilit ovat yksi tärkeimmistä osaamisen johtamisen työkaluista. Ne auttavat paikantamaan niin uinuvan osaamisen, parhaat tekijät kuin mahdollisesti kasvavan osaamiskuilun. eTaika Osaamisen hallinnan avulla toteutat tarpeelliset osaamisen määrittelyt, asetat osaamistavoitteet, suunnittelet osaamista kehittävät koulutukset sekä löydät parhaat osaajat. Osaamisprofiili voidaan määritellä joustavasti ja siihen voi kätevästi liittää osallistumiset sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Sähköinen CV, pätevyydet, sertifikaatit ja työkortit sekä niiden voimassaolo ja ajastettu uusiminen ovat myös kaikki samassa paikassa.

cursor-click-10

Itsepalveluportaali OmaPalvelu pitää tiedot ajan tasalla

OmaPalvelussa jokainen työntekijä pääsee työskentelemään oman osaamisensa kehittämisen ja arvioinnin parissa. Sen kautta työntekijät voivat nähdä ja muokata omia tietojaan sekä osallistua koulutuksiin ja keskusteluihin. Portaali vähentää osaamiseen ja koulutukseen liittyvän tiedon keskitettyä ylläpitotarvetta ja parantaa tiedon ajantasaisuutta. Esihenkilöt ja työntekijät voivat hallinnoida osaamistietoja ja kehityskeskusteluita itsenäisesti. Oman osaamisen kehittäminen on järjestelmällisempää, kun osaamisen nykytilaa ja tavoitteita voi seurata sekä muokata vaivattomasti.

1prio_graph-dot-78

Raportoinnilla eväät hyvään päätöksentekoon

Kattavat ja havainnollistavat raportointityökalut sekä eri osaamisalueiden tehokkaat hakutoiminnot auttavat ymmärtämään organisaation kehitystarpeita. Osaamisalueiden raportointi sekä osaamiskuilu-osaamisanalyysi (skills-gap) nykytason ja tavoitteiden välillä auttavat tekemään strategiaa tukevia päätöksiä. Osaajien haku monipuolisilla kriteereillä ja sähköinen CV helpottavat asiantuntijaorganisaation jokapäiväistä toimintaa. Järjestelmään voi luoda tarvittavat raporttipohjat monipuolisten valintojen avulla sekä määrittää niille sopivat luku- ja muokkausoikeudet.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen luo perustan tulevaisuudelle

eTaika Koulutusten hallinta auttaa tunnistamaan ja rakentamaan koulutuskokonaisuudet, jotka tukevat organisaation strategiaa. eTaika Koulutusten hallinta tukee henkilöstöstrategian toteuttamisessa aina koulutusten suunnittelusta niiden järjestämisen ja toteuttamisen kautta arviointiin, seurantaan sekä koulutusvähennysten raportointiin. Järjestelmä auttaa päätöksenteossa, määrittelemään ja kartoittamaan organisaation ydinosaamista sekä tunnistamaan koulutusten kohderyhmät ja koulutustarpeet.

eTaika Koulutusten hallinta -työkalun ominaisuuksia

1prio_arrow-roadmap-72

Koulutusten suunnittelu on joustavaa

Koulutustarjonnan luominen on nopeaa ja joustavaa. Koulutukset kytketään organisaation osaamistavoitteisiin ja tavoitteiden toteutumisen seuranta onnistuu vaivatta järjestelmän avulla. Opinto- ja pätevöitymispolkuja rakentamalla luodaan opintokokonaisuuksia, jotka selkeyttävät koulutusten suunnittelua, toteutusta sekä suorittamista. Yksittäiset koulutukset ja koulutuskokonaisuudet aikataulutetaan järjestelmässä ja niille resursoidaan oikeat kouluttajat sekä valmentajat. Myös koulutusviestinnän suunnittelu on osa koulutusten suunnittelun kokonaisuutta. Keskitetyllä viestinnällä organisaation viestintästrategian noudattaminen on helppoa.

1prio_pencil-square-62

Koulutusten järjestäminen ei kaadu vaivalloisuuteen

eTaika Koulutusten hallinnassa koulutusten järjestäminen on helppoa ja joustavaa. Voit rakentaa koulutukset tarpeen mukaan – valita koulutusmuodoksi lähikoulutuksen, verkkokurssin tai näiden yhdistelmän, järjestää maksullisen tai ilmaisen koulutuksen, julkaista koulutuskalenterissa tai kutsua osallistujia. Osallistujat ja ilmoittautumiset näkyvät järjestelmässä ja muokkaaminen on vaivatonta. Ratkaisu tekee koulutuksesta itseohjautuvaa, mikä vähentää hallinnollista työtä ja sitouttaa osallistujia. 

1prio_stairs-1-18

Koulutusten arviointi ja seuranta pitää huolta jatkuvasta kehityksestä

Kattavat ja havainnolliset koulutusten raportointi- ja analytiikkatyökalut tukevat koulutusten järjestämisessä, ylläpidossa ja päätöksenteossa sekä auttavat minimoimaan koulutuksiin kuluvia työtunteja. Koulutusten arvioinnin ja seurannan työkalu on arvokas tuki koulutusten suunnittelijoille ja järjestejille sekä osaamisen johtamisesta vastaavalle taholle. Automaattinen koulutuspalautteen keruu on oleellinen osa koulutustarjonnan kehittämistä ja parhaan mahdollisen koulutustarjonnan luomista. Valmis koulutusvähennysraportti on rahanarvoinen apu koulutusvähennysten hyödyntämisessä.

1prio_application-add-46

Yhdistä saumattomasti osaamisen hallinnan palveluun

eTaika Koulutusten hallinta on täysin selainpohjainen ja modulaarinen palvelu, joka nivoutuu tarvittaessa saumattomasti eTaika Osaamisen hallintaan. Yhdessä ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka avulla voit löytää organisaation koulutustarpeet, suunnitella koulutukset ja toteuttaa ne ketterästi. Koulutuskalenteri ja koulutuksiin ilmoittautumminen toimii myös mobiililaitteilla, ja tarjoamme integraatioita lukuisiin muihin järjestelmiin.

Kerro meille, kuinka voimme palvella!

Täytä oheinen lomake ja kerro tarpeestasi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Asiantuntijamme palvelevat sinua niin ohjelmistojen hankinnassa ja käytössä, kuin kehittämisessäkin.

Tuki
eTaika tukipyynnöt pääkäyttäjän toimesta Communityyn:
Visma Aquila Community »

Muut ratkaisumme työsuhteen elinkaaren hallintaan

1prio_user-feedback-heart-10

HR Master Datan hallinta

Saima HR:n avulla varmistat, että henkilöstö-, työsuhde- ja palkkatiedot ovat aina ajan tasalla, oikein ja kaikkien saatavilla.

suitcase-rolling-38

Matka- ja kuluhallinta

M2 varmistaa saumattoman kulujen hallinnan tuomalla matka- ja kululaskut osaksi palkka- ja henkilöstöhallintoa.

1prio_user-circle-single-94

Palkka- ja henkilöstöhallinto

Personec F on julkishallinnon tarpeisiin rakennettu palkkahallinnon ohjelmisto, jolla hoidat palkkaprosessin sujuvasti.