Choose language

Tietoturva

solveon-privacy-woman-1920x1080 solveon-privacy-woman-1920x1080

Tietoturva Solveon-ohjelmistoratkaisuissa

Tietoturvallisuus vaatii nykymaailmassa moniulotteista lähestymistapaa, sillä teknologian kehittyessä kasvavat myös uhat. Tähän haasteeseen vastatakseen Solveon-ohjelmistoratkaisuissa on luotu tietoturvastrategia, joka keskittyy neljään peruspilariin: tuoteturvallisuus, henkilöstön turvallisuus, infrastruktuurin turvallisuus ja ratkaisujen turvallisuus. Tämä keskeinen tietoturvastrategia perustuu Visman tietoturvaohjelmaan (VSP).

Alla kerrotaan tarkemmin, kuinka tämä strategia toimii käytännössä ja miksi se on niin arvokas.

Solveon-ai-blue-2000x2000

Turvallisuus ohjelmiston kehityksessä

1. Tuoteturvallisuus

Jokainen digitaalinen tuote – oli kyse sovelluksesta tai pilvipalvelusta – rakentuu tietoturvan varaan Solveon-ohjelmistoratkaisuissa. Modernien työkalujen ja menetelmien, kuten SAST (sovelluksen koodin tietoturvatestaus) ja DAST (sovellusten tietoturvahaavoittuvuuksien ei-toiminnallisella testaaminen), sekä tehostetun Software Composition Analysis (riippuvuuksien tietoturvatestaus) käytön avulla, Solveon-tuotteet suunnitellaan turvallisuus edellä. Tavoitteena on varmistaa, että julkaisuhetkellä tuotteet eivät sisällä haavoittuvuuksia ja pysyvät turvallisina läpi koko elinkaarensa.

Solveon-ai-green-woman-2000x2000

Sijoitus osaamiseen

2. Henkilöstön turvallisuus

Tietoturvakulttuuri rakentuu ihmisistä. Solveon-ohjelmistoratkaisuissa panostetaan henkilöstön tietoturvataitojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä sisältää säännölliset turvallisuuskoulutukset sekä "tietoturvalähettiläs"-ohjelman, jossa jokaisessa kehitystiimissä on lähettiläs, joka jakaa tietoturvan tietoisuutta ja parhaita käytäntöjä yrityksen sisällä.

Solveon-ai-view-sky-2000x2000

Teknologian turvalliset perustukset

3. Infrastruktuurin turvallisuus

Riippumatta siitä, käytetäänkö fyysisiä palvelimia vai pilviratkaisuja, infrastruktuurin turvallisuus on kriittinen komponentti Solveon-ohjelmistoratkaisuissa. Käyttämällä edistyneitä turvallisuusprotokollia ja uhkienhallintateknologioita, pyrimme suojaamaan kaikkia teknologisia infrastruktuureja mahdollisilta turvallisuusuhilta.

Solveon-ai-forest-2000x2000

Luottamuksen lujittaminen

4. Ratkaisujen turvallisuus

Solveonin tarjoamat ratkaisut ovat osoitus tiukan tietoturvapolitiikan noudattamisesta ja asiakkaiden arvostuksen keskiössä olemisesta. Turvallisuusauditoinnit ja -sertifikaatit ovat kiinteä osa tuotekehitysprosessia, mikä takaa ratkaisuiden olevan paitsi tehokkaita myös äärimmäisen turvallisia käyttää.

Solveon-ohjelmistoratkaisuiden visio

Tulevaisuuden turvallisuus

Solveon-ohjelmistoratkaisuiden lähestymistapa digitaaliseen turvallisuuteen demonstroi, kuinka laaja-alainen strategia, joka ulottuu teknologiasta ja prosesseista ihmisiin, voi luoda vankan turvallisuuskulttuurin. Tämä strategia ei keskity ainoastaan nykyisten uhkien torjumiseen, vaan ennakoi ja valmistautuu myös mahdollisiin tuleviin haasteisiin, turvaten näin paremmin yrityksen ja sen asiakkaiden arvokkaat tiedot. Solveon-ohjelmistoratkaisuiden avulla ei ainoastaan suojata dataa ja varmisteta toiminnan jatkuvuutta, vaan myös lujitetaan asiakkaiden luottamusta tarjoamalla turvallisia, innovatiivisia ja vastuullisia digitaalisen teknologian ratkaisuja.

Lisätietoa

Voit tutustua tuotekohtaiseen tietoturvaan ja yksityidensuojaan Visman Trust Centeristä. Voit myös tutustua tuotekohtaisiin tietoturvasivuihin täältä:


Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan osoitteeseen privacy.aq@visma.com.