Choose language

Työvuorosuunnittelu

Toimiva työvuorosuunnittelu takaa resurssien optimaalisen käytön ja tyytyväiset työntekijät

avokonttorissa_nainen_kurkistaa_nayton_takaa_www.solveon.fi_hero_1980x1080 avokonttorissa_nainen_kurkistaa_nayton_takaa_www.solveon.fi_hero_1980x1080

Hyvin suunnitellut vuorolistat ovat tasavertaisia, ergonomisia ja työntekijöiden toiveet huomioivia

Hyvin toteutettu työvuorojen suunnittelu auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Tämä vaikuttaa yleensä positiivisesti myös työn tuottavuuteen ja laatuun.

Työvuorosuunnitteluun ei kuitenkaan ole vain yhtä toimivaa mallia, vaan sitä voidaan tehdä monella eri tavalla – riippuen organisaation toimialasta ja tarpeesta. Alta pääset tutustumaan tarkemmin perinteiseen, keskitettyyn, autonomiseen, automaattiseen ja ergonomiseen suunnitteluun.

Ja jos kaipaat sparrausapua siihen, millainen työvuorosuunnittelujärjestelmä sopisi parhaiten juuri teidän tarpeisiinne, me autamme mielellämme! 

Neuvottelu_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Perinteinen työvuorosuunnittelu

Perinteiseksi tavaksi mielletään usein se, kun esihenkilö tai vuorosuunnittelija tekee työntekijöiden työvuorolistat. 

Tämä on oiva malli organisaatioille, joissa on selkeät ja tarkkaan määritellyt työtehtävät, sillä kaiken lähtökohtana on saatavilla olevat resurssit. Toisin sanoen se, paljonko organisaatiossa tai yksikössä on työntekijöitä, joille työvuoroja suunnitellaan.

Tämä tapa voi myös lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä, koska kaikki tietävät tarkalleen, mitä odottaa työvuoroltaan.

Rautatalo_konttorilla_kaksi_naista_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Keskitetty työvuorosuunnittelu

Keskitetyssä työvuorosuunnittelussa vuorojen suunnittelu ja resursointi tehdään eri toimipisteiden sijaan yhdessä paikassa keskitetysti. Suunnittelusta vastaa yksi, nimetty työvuorosuunnittelija tai suunnittelutiimi. 

Tämä malli vähentää esihenkilöiden työkuormaa ja hallinnollista taakkaa, sekä auttaa varmistamaan, että resurssit ovat jakautuneet oikein organisaation tarpeiden mukaisesti. Keskitetty työvuorojen suunnittelu on koettu joustavaksi, jolloin se mahdollistaa ripeänkin reagoinnin silloin kun organisaation tarpeet muuttuvat. 

Keskitetty tapa suunnitella työvuoroja on suosittua mm. kaupan ja kiinteistöalalla.

Keltainen_paita_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Autonominen työvuorosuunnittelu

Autonominen vuorosuunnittelu on kirjaimellisesti hyvin itsenäinen lähestymistapa tehdä työvuorolistoja. Esimerkiksi täysi-autonomisessa suunnittelumallissa työntekijät saavat itse määritellä ja suunnitella omat vuoronsa.

Autonominen vuorosuunnittelu lisää joustavuutta ja mahdollistaa paremman tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. Se usein myös parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja työpaikan ilmapiiriä, joka taas johtaa parempaan tiimityöhön ja tuottavuuteen.

Autonomisen eli yhteisöllisen työvuorosuunnittelun malli on hyvin yleisesti käytössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla.

Rautatalon_avokonttori_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Automaattinen työvuorosuunnittelu

..on toiminnallista työvuorosuunnittelua, mutta automatiikan mahdollistamalla lisäbuustilla!

Molemmissa tavoissa työvuorot suunnitellaan siten, että paikalla on riittävästi tarvittavaa osaamista. Jos vuoroon tarvitaan esimerkiksi työntekijöitä, joilla on voimassa tietyt sertifikaatit tai luvat, automatiikka osaa ottaa sen huomioon.

Sen sijaan, että vuorosuunnittelija joutuisi pelaamaan vuorotetristä, hän voi muutamalla klikkauksella sälyttää työn automaatiolle.

Ohjelma ottaa huomioon kaikki järjestelmään syötetyt tiedot aina tarvittavista TES:ista erikoisosaamiseen ja työvuorotoiveisiin.

Kun tähän lisätään vielä älykästä optimointia, tekee automaatio valmiin työvuorolistan.

Automaatio vähentää inhimillisiä virheitä ja ketteröittää vuorosuunnittelua.

Ihmisia_Solveon_kuvituskuva_1200x800

Ergonominen työvuorosuunnittelu

Työaikaergonomiaa tukevassa mallissa työvuorot suunnitellaan niin, että ne tukevat työntekijän fyysistä ja henkistä hyvinvointia. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sopivien taukojen järjestämistä, liiallisten ylitöiden välttämistä ja riittävän palautumisen mahdollistamista. 

Tavoitteena on luoda työvuorosuunnitelma, joka auttaa työntekijöitä jaksamaan paremmin, joka taas osaltaan ehkäisee mm. työperäisiä sairauksia.

Ihmisia_toimistolla_keskustelemassa_Solveon_kuvituskuva_1200x800

Ammattilaisen vinkit toimivaan vuorosuunnitteluun

Parhaimmastakaan työvuorosuunnittelun ohjelmasta ei ole hyötyä, jos perusasiat hankaavat vastaan. Mihin siis tulisi erityisesti kiinnittää huomiota?

Nainen_ja_mies_juttelevat_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Onko järjestelmän päivitys paikallaan?

Uuden työvuorosuunnittelutyökalun valinnassa on tärkeää kartoittaa, millaisen järjestelmän todella tarvitset. Tätä varten laadimme avuksesi hyödyllisen kysymyslistan, joka auttaa sinut alkuun.