Choose language

Näin työajan TES-tulkinta helpottaa palkanlaskentaa

Työaikakirjausten manuaalinen tulkitseminen palkanlaskentaa varten on useiden yritysten murheenkryyni. Tiiman automaattinen työajan TES-tulkinta vähentää virheitä ja varmistaa, että palkat saadaan maksuun ajallaan.
Solveon-blogi-featured-1200x700 (23)

Työaikakirjausten saaminen palkanlaskentaan oikein ja ajallaan on monissa yrityksissä todellinen päänvaiva. Erityisesti organisaatioissa, joissa tehdään paljon ylitöitä ja ilta- tai viikonlopputöitä, työaikojen tulkitseminen palkanlaskennassa voi olla oikea murheenkryyni. Manuaalinen työaikojen tulkitseminen ja palkkojen laskeminen on vaativaa ja aikaa vievää, mikä lisää myös inhimillisten virheiden ja palkanmaksuaineiston myöhästymisen riskiä. Käsin tehtynä tämä voi viedä työaikaa jopa useita päiviä kuukaudessa!

Miten organisaatiot voivat vapauttaa aikaa ja helpottaa työaikakirjausten tulkitsemisen ja palkanlaskennan aiheuttamaa härdelliä? Tiiman automaattisella työajan TES-tulkinnalla se onnistuu!

Mitä on työajan TES-tulkinta?

Työajan TES-tulkinta tarkoittaa työaikalain, työehtosopimusten ja paikallisten sopimusten mukaista toteutuneen työajan palkkatulkintaa. Työajanseurantajärjestelmä tulkitsee työntekijän syöttämät leimaukset ja kirjaukset, joista muodostuneet työaikatapahtumat tulkitaan tulkinta-ajossa asiakaskohtaisesti määriteltäville palkkalajeille automaattisesti ja tulkinnan tulokset voidaan siirtää suoraan palkanmaksujärjestelmään.

Edistyneisiin työajanseurantajärjestelmiin on sisäänrakennettu TES-tulkinta, joka mahdollistaa työajan seuraamisen ja tulkitsemisen työehtosopimusten ja paikallisten sopimusten mukaisesti.

Esimerkiksi Tiimaan on mahdollista toteuttaa minkä tahansa työehto- tai muiden sopimusten mukainen tulkinta, ja eri työehtosopimuksia ja työaikamuotoja voidaan myös tulkita rinnakkain. Palkanlaskenta helpottuu, kun työajanseurantajärjestelmä tulkitsee palkkoihin vaikuttavat tapahtumat suoraan työntekijöiden tekemistä työaikakirjauksista. Näin kenenkään ei tarvitse muistaa, miten eri lisät laskettiinkaan palkkoihin – Tiima tekee sen puolestasi!

Kenelle TES-tulkinta tuo eniten hyötyjä?

Työajan TES-tulkinta sopii organisaatioille, jotka haluavat vähentää tulkintoihin liittyviä virheitä sekä palkanlaskentaan kuluvaa aikaa. Automaattinen työajan TES-tulkinta tuo organisaatiolle hyötyjä säästetyn työajan lisäksi kustannusten muodossa, kun manuaalisen työn määrä vähenee.

Työajan TES-tulkinta helpottaa erityisesti organisaatioiden arkea, joissa

  • työtä tehdään muulloin kuin perinteisesti 8–16 välillä, esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin
  • tehdään säännöllisesti ylitöitä ja palkanlaskennassa ylityölaskentaa
  • palkkojen tulkintaan kuluu paljon palkanlaskijan tai esihenkilöiden aikaa
  • työhön liittyy erilaisia tapahtumia, jotka vaikuttavat maksettavaan palkkaan (esim. arkipyhäkorvaus, iltalisä, viikkolepokorvaus, sunnuntaikorvaus ym.)
  • noudatetaan useita eri työehtosopimuksia.

Automaattisen työajantulkinnan avulla palkkatulkinta toteutuu aina oikein ja tasapuolisesti, eikä esihenkilöiden tarvitse olla ammattilaisia työaikalain tulkinnassa. Automaattinen tulkinta sähköistää palkkaprosessin ja vapauttaa aikaa muuhun tekemiseen.

Esimerkiksi Tiima tulkitsee automaattisesti, miten työntekijät ovat tehneet ylitöitä ja iltavuoroja. Palkanmaksuaikataulu on yrityksissä usein tiukka, ja pelkästään tarvittavan materiaalin kokoaminen ja tietojen oikeellisuuden varmistaminen voi olla työn ja tuskan takana. Kun työaikaa tulkitaan automaattisesti suoraan työajanseurantajärjestelmässä, yksi työvaihe jää käytännössä kokonaan pois. Automaattinen tulkinta ja siirto palkanlaskentaan säästävät siis reilusti aikaa verrattuna manuaaliseen tulkintaan.

Näin Tiima säästää DSV:ltä joka kuukausi useita päiviä työaikaa ja helpottaa palkanlaskentaa

Milloin automaattiseen työajan TES-tulkintaan kannattaa investoida?

Mitä vaativammat tarpeet organisaatiolla on, sitä suuremmat hyödyt automaattisella työajan tulkinnalla voidaan saavuttaa. Erilaiset työaikamallit ja työehtosopimukset määritellään Tiimaan kerran ja sen jälkeen tulkinta tuottaa palkanmaksuaineiston käytännössä vain nappia painamalla. Erityisen suuren hyödyn TES-tulkinta tuo säästettyinä työtunteina, sillä monta manuaalista työvaihetta jää pois.

Tiima nopeuttaa työajan tulkintaa muun muassa

  • hoitamalla ylitöiden tulkinnan palkanmaksujärjestelmään automaattisesti
  • laskemalla lisät mukaan palkkoihin automaattisesti työaikakirjausten perusteella
  • huomioimalla eri TES-säännöt oikein jokaisessa palkkalaskelmassa.


Jos vielä pohdit investoinnin kannattavuutta, laske, paljonko palkkojen tulkinta yrityksessänne maksaa tällä hetkellä per yksi palkkalaskelma. Kerro sen jälkeen saamasi summa työntekijöiden määrällä, ja vertaa sitä järjestelmän kustannuksiin. Mitä enemmän työntekijöitä yrityksessä on ja mitä enemmän palkkoihin kuuluu erilaisia lisiä, sitä enemmän hyötyjä tulkinta tuo.

Tiima maksaa itsensä nopeasti takaisin niillä organisaatioilla, joilla tehdään paljon työajan tulkintaa. Jos organisaatiossanne tehdään paljon vuorotöitä tai palkat muuten vaihtelevat kuukausittain, Tiiman automaattinen työajan tulkinta tekee arjesta varmasti helpompaa. Tutustu Tiimaan.

Lue lisää aiheesta