Choose language

Ominaisuudet

Aikajana

Tutustu Aikajanan monipuolisiin ominaisuuksiin

vihrea musta solveon.fi hero 1980 x 1080 vihrea musta solveon.fi hero 1980 x 1080

Aikajanan ominaisuudet

Tutustu Aikajanan monipuolisiin ominaisuuksiin, joilla helpotat ja sujuvoitat työajan seurantaa ja työvoiman hallintaa. Aikajana tukee muun muassa autonomista työvuorosuunnitteluprosessia, jossa lähtökohtana on työnantajan asettama henkilöstö ja osaamistarve.

Ominaisuudet työvoiman hallintaan ja työajan seurantaan

bag-suitcase-4-20

Tarpeitasi vastaava työvuorosuunnittelu

Työvuorosuunnittelun tarpeet ja tavoitteet vaihtelevat suuresti. Työajanoptimointimme mahdollistaa erilaiset vuorokiertoihin tai työvoiman tarpeeseen pohjautuvat osittain tai kokonaan automatisoidut suunnittelumallit, jotka helpottavat suunnittelijan työtä ja varmistavat toimivat ja tehokkaat työvuorosuunnitelmat. Suunnittelua voidaan tehdä keskitetysti tai yksikkökohtaisesti, lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä.

phone-notification-55

Mobiili työntekijäportaali

Työntekijän oman web-liittymän avulla työntekijät pääsevät tarkastelemaan omia tietojaan, kuten suunniteltuja ja toteutuneita työvuoroja eri päätelaitteilla. He voivat myös tehdä kustannuspaikkakohtaisia tuntileimauksia ja halutessaan esittää työaikatoiveita tai poimia vapaana olevia työvuoroja.

table-45

Autonominen työvuorosuunnittelu

Eräs eniten työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä on työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Aikajana tukee autonomista työvuorosuunnitteluprosessia, jossa lähtökohtana on työnantajan asettama henkilöstö ja osaamistarve. Työntekijät voivat yhteisöllisesti jakaa työvuorot ja lopullisen listan tarkistaa ja julkaisee aina esihenkilö.

user-sync-online-in-person-87

Osaamisen hyödyntäminen

Aikajanassa osaamisenhallinta on kiinteä osa kokonaisuutta. Työvuoroja suunniteltaessa järjestelmä ottaa huomioon työvuorojen vaatimukset ja henkilöstön osaamisen tasot. Esimerkiksi sairaustapauksissa Aikajana ehdottaa poissa olevan tilalle tehtävään sopivia ja käytettävissä olevia henkilöitä.

graph-bar-increase-square-4

Muutoksen hallinta

Suunnitelmiin tulee aina muutoksia. Muutoksien sujuva hallinta on välttämätöntä, niin työn tekemisen kuin raportoinnin kannalta. Oikeiden päätöksien tekeminen muuttuvassa tilanteessa tarvitsee tuekseen ajantasaista tietoa. Aikajana tarjoaa toimivat välineet eri tilanteisiin.

investing-and-banking-31

Resurssipankki

Vaihtelevat työvoimatarpeet vaativat joustavia ratkaisuja. Oman tai ulkoisen henkilöresurssipoolin hyödyntäminen henkilöiden käytettävyyden ja osaamisen huomioiden auttaa toimimaan tehokkaasti.

bag-suitcase-4-20

Työntekijäkutsu

Äkillisissä muutostilanteissa voit valita suunnittelunäytöltä vapaana olevan vuoron ja lähettää siitä viestin yhdelle tai useammalle järjestelmän ehdottamalle osaajalle. Näin saat nopeasti ratkaistua avoimen tilanteen.

1prio_countdown-timer-65

Työajanseuranta

Aikajana tarjoaa työajan seurantaan ja kohdistukseen mobiiliselain- ja pääteleimauslaiteratkaisun. Lisäksi tarjoamme valmiit rajapinnat useimpiin markkinoilla oleviin kulunvalvontajärjestelmiin. Näin saat työaikatapahtumatiedot verrattaviksi suunniteltuihin työvuoroihin.

1prio_check-square-91

Työaikojen hyväksyminen

Halutessasi järjestelmä hyväksyy automaattisesti työvuorosuunnitelmaa vastaavasti toteutuneet vuorot. Esihenkilön tehtäviksi jäävät vain poikkeamien tarkastaminen ja hyväksyminen.

bill-4-32

Palkkatulkinta

Hyväksyttyjen työaikaleimauksien tulkinta palkkalajeiksi tapahtuu automaattisesti. Palkkalajitulkinta perustuu yleiseen työaikalakiin, työehtosopimuksiin ja paikallisesti sovittuihin asiakaskohtaisiin sääntöihin. Palkkalajitulkittu aineisto siirtyy sähköisesti palkkajärjestelmään.

sininen_solveon

Integraatiot

Integraatiot mahdollistavat tietojen liikkumisen eri järjestelmien välillä. Tyypillisiä integraatiota ovat: 

 • Toiminnanohjaukseen
  • esim. SAP
 • Työajanseurantajärjestelmiin
  • esim. Esmikko, Timecon, Flexim ja Aikajanaan sisältyvä Työntekijän leimausnäkymä
 • Palkanlaskentaan
  • esim. Mepco, Personec, MBP
 • Henkilöstöhallintoon
  • esim. Saima HR, Sympa, Mepco HR, SAP HR 

Näin Aikajana tehostaa työvoimanhallintaa

Aikajanan säästää HR:n, esihenkilöiden ja palkanlaskijoiden aikaa tehostamalla ja automatisoimalla työvuorojen seurantaan, -suunnitteluun, -raportointiin sekä palkkalajitulkintaan liittyviä tehtäviä.

aikajana-infograafi

Varaa kartoitushetki asiantuntijan kanssa

Kerro meille organisaatiosi tarpeista, niin katsotaan mikä työvoimanhallintaratkaisu teille sopii.

Täytä oheinen lomake ja kerro tarpeestasi. Voit myös varata suoraan etätapaamisajan täältä >

Tuomas-Kemppainen-round

Tuomas Kemppainen
Key Account Manager
tuomas.kemppainen@visma.com
050 372 3766