Choose language

Työajanhallinta

Työajanhallinta – Hallitse työaikaa, paranna tuottavuutta

Solveon_hero_1980 x 1080 Solveon_hero_1980 x 1080

Työajanhallintajärjestelmä säästää aikaa ja rahaa

Miten voit varmistaa, että oikeat ihmiset tekevät töitä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan? Entä mihin ne työtunnit oikeasti käytetään? Valitse työajanhallinnan avuksi järjestelmä, jonka avulla voit lisätä tuottavuutta ja vähentää turhaa työtä ja kiirettä. Eli säästä aikaa ja rahaa sekä paranna työtyytyväisyyttä.

Mitä on työajanhallinta?


Työajanhallinta kattaa niin

  1. työvuorosuunnittelun kuin
  2. työajanseurannan.


Työajanhallintajärjestelmä on tärkeä johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen työkalu, jonka avulla voit johtaa ja hallita työajan käyttöä. Saat käyttöösi ajantasaista tietoa, jonka avulla voit suunnitella toimintaa ja resurssien fiksua käyttöä. Pysyt kartalla henkilöstön kapasiteetista ja saatavuudesta.


1. Työvuorosuunnittelu kohdistaa osaamisen oikein


Työajanhallinta vapauttaa kaistaa esimerkiksi organisaation toiminnan tai henkilöstön kehittämiseen, kun työvuorosuunnittelu ei syö kaikkea aikaa. Voit siis keskittyä siihen, mikä on tärkeää.

Toimiva työvuorosuunnittelu varmistaa, että työntekijöiden osaaminen saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvin tehty työvuorojen suunnittelu muun muassa vähentää stressiä ja sitä kautta parantaa työtyytyväisyyttä. Tämä kaikki näkyy viivan alla, sillä työn tuottavuudella ja laadulla on tapana nousta.

Työvuorosuunnitteluun ei ole olemassa yhtä viisastenkiveä. Sopiva malli – ja työvuorosuunnittelujärjestelmä – riippuu pitkälti toimialasta ja yrityskohtaisista tarpeista.

Lue lisää: Toimiva työvuorosuunnittelu takaa resurssien optimaalisen käytön ja tyytyväiset työntekijät2. Työajanseuranta mahdollistaa tiedolla johtamisen

 

Työajanseurannan ansiosta pysyt kartalta siitä, mihin työaika kuluu. Kun kokonaiskuva on hyppysissä, voit varmistaa, että työaika käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Työajanseuranta on parhaimmillaan osa tiedolla johtamista: saat arvokasta dataa päätöksenteon tueksi. Voit ymmärtää entistä paremmin, mihin työntekijöiden aika kuluu ja mitkä tehtävät sisältävät turhaa tai aikaavievää työtä. Näin voit optimoida ja sujuvoittaa prosesseja ja alentaa kustannuksia.

Tiedolla johtaminen tuo paljon hyvää myös työntekijöiden arkeen. Tehtäviä on mahdollista jakaa tasaisemmin työntekijöiden kesken ja tulevia rekrytointitarpeita on helpompi ennustaa.

Lue lisää: Ota työajan­seurannasta täysi hyöty irti

 


Valitse sopiva työajanhallintajärjestelmä


Kaikenkokoisille yrityksille ja organisaatioille löytyy sopiva työajanhallintajärjestelmä. Ne skaalautuvat erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin sekä palvelevat sekä työnantajaa että työntekijää.

Työnajanhallintajärjestelmä kokoaa tiedot yhteen paikkaan. Data ei ole enää hajallaan eri lähteissä puhumattakaan siitä, että oltaisiin muistin varassa. Tämä vähentää virheiden määrää sekä parantaa datan ja raporttien laatua.